ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Üzemeltetői adatok

Cég neve: KoffeinMűhely Kft.
Adószáma: 22991838-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-947990
A székhely címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 34
Bankszámla szám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000059-77290009
Telefon: +36-30-9667-457
E-mail cím: koffeinmuhely@gmail.com

Személyes kiszolgálás (termékek átvételének helye):
Csészényi Kávézó
1013 Budapest, Krisztina krt. 34
Nyitva: Hétfőtől-péntekig 8-20 óráig., Szombat-vasárnap: 10-18 óráig.
Telefon: +36-30-600-7829
E-mail cím: koffeinmuhely@gmail.com

Tárhelyszolgáltató neve: Újlap Kft.     
Tárhelyszolgáltató címe: 1174 Budapest Árpád fejedelem utca 9/b.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@ujlap.hu

Jelen szerződés a KoffeinMűhely Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a cseszenyi.hu (továbbiakban a weboldal) domain név alatt elérhető weboldalon történő elektronikus szolgáltatást igénybe vevő látogató (továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) minden a weboldalon történő ügyletre és szolgáltatásra vonatkozik.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

2. Felek közötti szerződés létrejötte

A weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A weboldalon lehetőség van elektronikus úton leadott megrendelésre, a jelen szerződési feltételek által meghatározott módon. A honlap és a szerződéskötés, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar.

Elektronikus úton leadott rendelés csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során csak a legszükségesebb adatokat kell megadni. A regisztráció során megadott adatok kezelésére az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései érvényesek.

A weboldalon elektronikusan leadott megrendelést Szolgáltató elektronikus úton fogadja be, Szolgáltató a megrendelés befogadásáról elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címen tájékoztatja a megrendelés részleteiről.

A megrendelés a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, lemondható, ezt az Ügyfél akár telefonon, akár elektronikus levélben megteheti.

 

3. Regisztráció

Az felső sávból elérhető regisztráció menüpont (ikon) alatt lévő űrlap kötelező adatainak kitöltésével nyílik lehetőség regisztrációra. Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF-t, és az oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, és elfogadja, és hozzájárul az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez.

Szolgáltató minden egyes külön regisztrációt külön jogi személyként kezel.

 

4. Kosár, termékinformációk

A kiválasztott termékek kosárba rakása önmagában nem jelent vásárlási kötelezettséget, megrendelést. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze elérhetőségeink egyikén, pótoljuk. Ha a weboldalon található termékekről további információra van szüksége, a kapcsolat menüpontban található e-mail címen vagy telefonszámon kaphat bővebb információt.

A terméklistában és a termékek részleteinek oldalán található árak bruttó árak, az általános forgalmi adót tartalmazzák. A vételár nem tartalmazza az esetleges tranzakciós és szállítási költséget, mely a szállítás és fizetés módjától változhat.

Szolgáltató a termékek árainak változtatási jogát fenntartja. Az árak módosítása a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a már kosárba rakott vagy megrendelt termékek vételárát az új ár nem befolyásolja. Árcsökkenés esetén Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni, a termék egységára a megrendelés leadása előtti megerősítésénél látható megrendelt termékek összefoglalásánál található ár.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A termékinformációknál feltűntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A megrendelés folyamán, a szerződés tárgyát és Ügyfél adatait a megerősítésnél található összesítés tartalmazza, Szolgáltató ezen adatokat elektronikus megrendelés esetén tárolja. Ha az Ügyfél egyetért a megerősítésnél található megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kattint.

 

5. Megrendelés

A weboldalon elérhető áruk legfontosabb tulajdonságait a termék oldalán lehet megismerni.

Szolgáltatót nem terheli felelősség

- ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges mezőket nem, vagy nem megfelelően tölti ki.

- az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelmes szállításért, illetve egyéb problémáért.

- abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszavát elfelejti, vagy ha a jelszó Szolgáltatónak fel nem róható okokból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik.

- a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért.

Szolgáltató köteles a megrendelést elektronikus úton, Ügyfél által megadott e-mail címen visszaigazolni, mely nem minősül Szolgáltató által elfogadott ajánlatnak. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati kötelezettsége megszűnik.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 - 17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben az Ügyfél rendelése a munkaidőn túl érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja az Ügyfél rendelésének automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail Ügyfél általi hozzáférhetőségének időpontjától számított nyolc munkaóra. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Ügyfél rendelésének automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail kézhezvételétől számított nyolc órán belül észleli, hogy a rendelés felvételében (pl. irreálisan magas darbszámú rendelés), vagy a megrendelt termékek vételárában (pl. tévesen feltüntetett vagy rögzített ár) hiba van, úgy arról a Szolgáltató az Ügyfelet haladéktalanul értesíti, és tájékoztatja, hogy a megrendelését a rendelés újbóli leadásával érvényesítheti. Ebben az esetben a hibás megrendelés és annak automatikus visszaigazolsáa alapján a felek között nem jön létre szerződés. Amennyiben az Ügyfél  személyes átvétellel, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kívánja átvenni a megrendelt terméke(ke)t, úgy a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az ügyfelet, hogy a termék személyesen mikor vehető át. Ha ez alapján az átvétel időpontja korábbi, mint a szerződés létrejöttének fentiek szerinti időpontja, akkor a felek közötti szerződés a termék(ek) személyes ügyfélszolgálaton való átvételének és az ellenérték megfizetésének időpontjában jön létre. A Szolgáltató részéről munkaórának minősül a munkanapokon 10-17 óráig terjedő időszak.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már rögzített és visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben, erre kizárólag az Ügyféllel történt egyeztetést követően kerülhet sor, az Ügyfél által megadott elérhetőségeinek egyikén.

 

6. Fizetés

– Fizetés Banki átutalással előre
A megrendelés ellenértékét az elektronikusan küldött díjbekérő adatai alapján előre utalással is lehet teljesíteni a KoffeiMűhely Kft. bankszámlájára. A vásárlás összegét az Unicredit Bank által vezetett 10918001-00000059-77290009 számlaszámra kérjük utalni a KoffeinMűhely Kft. nevére.
Közleményben kérjük, hogy tüntesse fel a díjbekérő számla/számla számát az azonosítás érdekében.

– Fizetés készpénzben vagy bankkártyával személyes átvételkor
Személyes átvétel esetén áruját a megrendelés visszaigazolása után számított 48 óra után tudja átvenni a Csészényi Kávézóban amennyiben az átvétel lehetséges időpontjáról erről külön nem kap e-mail címére értesítést.

– Bankkártyás fizetés
A honlapon lehetőség van online, bankkártyás fizetésre is. A díjbekérő/számla kiküldésekor a levél tartalmaz egy hivatkozást, amelyre kattintva a rendszer az OTP Mobil Kft. Simple online fizetési felületére irányítja a vásárlókat, ahol a díjbekérő/számla kiegyenlítése pillanatok alatt online elintézhető.

A fizetés közvetlenül az OTP Mobil Kft. titkosított oldalain történik, sem a számlázó rendszer, sem a webáruház nem fér hozzá az ügyfelek adataihoz, banki titkos információihoz, a befizetett összegekről azonnal értesítést kapunk.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát, illetve a szállítási díjat nem befolyásolja


7. Sszállítás

A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben az Ügyfél átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, az Ügyfélnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.

–  MPL postacsomag – házhozszállítás
A webáruházunkban megvásárolt termékeket az MPL postacsomag segítségével szállítjuk ki a megrendelő által megadott címre:
A Posta a küldeményt a címhelyen egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni. Sikertelen kézbesítés esetén az értesítőben szereplő postán átvehető a csomag 10 munkanapon belül.
18000 Ft-os és a feletti vásárlás esetén a szállítási ingyenes.
18000 Ft alatt a szállítási költség 1800 Ft.

– FoxPost – csomagautomata
A rendelés véglegesítésénél válassza a Foxpost gombot és a térkép segítségével jelölje ki a számára legkedvezőbb átvételi pontot. A rendszer a megadott mobil telefonszámra vagy email címre küldi a rendelésesel kapcsolatos frissítéseket, valamint az átvételhez szükséges azonosítót/kat.
10000 Ft-os és a feletti vásárlás esetén a szállítási ingyenes.
10000 Ft alatt a szállítási költség 1000 Ft.

–  Személyes átvétel
Személyes átvételre a termék rendelkezésre állása esetén a Szolgáltatónál a 1013 Budapest, Krisztina krt. 34. szám alatt van lehetőség.


8. Garancia, szavatosság

A cégünk által eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak (Ptk.) megfelelő szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (X. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást. Tájékoztatást a vásárló cégünk ügyfélszolgálatától e-mailen is kérhet.

A termék(ek) garanciális szervízpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

 

9. Elállás

Amennyiben a megrendelt és kézhez kapott terméket mégsem szeretné megvásárolni, az Ügyfél az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Elállás jogát az áru átvételétől számított naptól kezdve gyakorolhatja. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A Szolgáltató a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének megfelő tájékoztatásnak a cseszenyi.hu weboldalon, továbbá a kiszállított/átadott termékhez csatolt írásbeli tájékoztató formájában tesz eleget. Ügyfél elállási nyilatkozatát Szolgáltató e-mail címén vagy postacímén érvényesítheti. Elállási jog gyakorlása esetében Ügyfélnek az áru visszajuttatásának költéségről magának kell gondoskodnia, utánvételes visszavételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén Szolgáltató kártérítést követelhet a termék nem rendeltetésszerű használatából esett károkért.

Szolgáltató elállás esetén köteles az Ügyfél által kifizetett összeget Ügyfélnek 30napon belül visszautalni. Ennek érdekében az Ügyfél az elállásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a bankszámlaszámot, amelyre a Szolgáltató az átutalást teljesítheti. A bankszámlaszám pontatlan megadásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

10. Felelősség

Szolgáltatót nem terheli felelősség

- ha bármilyen működési hiba lép fel az internetes hálózatban, kommunikációs vonalon, Ügyfél vagy Szolgáltató szoftverében, ami megakadályozza a weboldal működését és a megrendelés leadását

- ha bármilyen elektronikus vagy hagyományos levél elveszik

- ha bármilyen programhiba vagy technikai hiba lép fel

- semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban ami nem áll az irányítása alatt

A Szolgáltató megteszi a szükséges jogi intézkedéseket azon személyekkel szemben, akik csalást követnek el, vagy annak elkövetését megkísérlik. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás esetében.

Abban az esetben, ha az Ügyfél bármilyen formában megsérti a jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályokat, cégünk szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és az Ügyfél a Szolgáltatónál nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

11. Jogérvényesítés

A Szolgáltató a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el.

Ennek megfelelően, ha az Ügyfél szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (azaz a Szolgáltatóval, a továbbiakban: Szolgáltató) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A Szolgáltató az Ügyfél kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a)    a fogyasztó nevét, címét,

b)    a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c)    a vásárlás időpontját,

d)    a hiba bejelentésének időpontját,

e)    a hiba leírását,

f)     a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g)    kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja az Ügyfél igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát az Ügyfélnek át kell adni.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni az Ügyfelet.

A Szolgáltató az Ügyfelet tájékoztatja, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ügyfélnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni az Ügyfél mint fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A szavatossági jogérvényesítés és panaszügyintézés helye a KoffeinMűhely Kft. székhelye: 1013 Bp., Krisztina krt. 34. A jogérvényesítés a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján készített “Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról” nevű nyomtatványon történik.

 

Panaszfórumok

1. Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Budapest Főváros Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 144
Tel.: 450-2598
Fax: 411-0116
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

2. Békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: 488-2131
Fax: 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 
11. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződés a hatályos magyar jognak van alárendelve.

Amennyiben szerződéseink ügyében vitás kérdések merülnek fel, és a békés úton történő rendezés meghiúsul, a jogi út igénybevételére a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Amennyiben a jelen ÁSZF feltételei közül valamelyik – bármely okból – érvénytelenné válna, az a többi feltétel érvényességét nem érinti.

A fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó vevőkre a jelen ÁSZF egyes rendelkezései csak a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvény adta kereteken belül érvényesek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. Szeptember 15.

1013 Budapest, Krisztina krt. 34.
Telefon: +3630 6007829
H-P: 8:00-20:00,
SZ-V: 10:00-18:00

A valóban jó kávé